Strategisk serviceeftersyn

Denne ydelse baserer sig på min interesse for og erfaring med strategi og forretning. Workshoppen har blandt andet været holdt for en medlemsorganisation, der havde vigende medlemstal.

”Værdi skabes altid udenfor organisationen”, sagde økonom og ledelsesteoretiker Peter Drucker. Under det strategiske serviceeftersyn bevæger vi os ud af organisationen og betragter den udefra-og-ind. Ser den med kundens, samarbejdspartnerens, medlemmets, borgerens og de politiske beslutningstageres øjne.

Angår eftersynet en enkelt afdeling for eksempel en stabsfunktion, tager vi den øvrige organisations perspektiv. Vi stiller spørgsmål som: Bruger vi vores kræfter på den værdiskabende virksomhed, vi er sat i verden for, eller bruger vi dem på alt mulig andet? Ved den enkelte medarbejder, hvilke arbejdsopgaver vedkommende skal løse for at bidrage til kerneforretningen?

Sådan en granskning afslører tit, at medarbejdere spilder tid på at løse opgaver og sætte flueben til ingen nytte. Det kan skyldes uklarhed om, hvad værdiskabelsen består i, og hvordan opgaverne skal prioriteres. Et strategisk serviceeftersyn har til formål at sikre, at medarbejderne gør de rigtige ting. Først når det er tilfældet er det tid at fokusere på, om de gør tingene på den rigtige måde. De rigtige ting er dem, der skaber værdi.

Eftersynet er for organisationens bestyrelse, ledelse og ressourcepersoner og består af:

  • En samtale om status og udfordringer.
  • Et overblik: Jeg sætter mig ind i organisationens forhold og marked og udarbejder en præsentation om status. En udvidet analyse, hvor kvalitative interview indgår, kan tilkøbes.
  • En strategiworkshop, der veksler mellem oplæg og drøftelser. Oplæggene bygger på research om organisationen og har teoretisk afsæt i Marc Moores strategiske trekant og Gary Yukls ledelsesbegreb. Disse er umiddelbart forståelige for lægfolk og velegnede til strategiprocesser. Moderne undervisnings-, ideudviklings- og mødeteknikker sikrer effektiv mødetid.
  • Et strateginotat på basis af workshoppen drøftes, rettes til og afleveres.

Pris: Det skitserede forløb inkl. fem timers workshop koster 40.000 kroner ekskl. moms, forudsat kunden stiller mødelokale til rådighed. Der er mulighed for rabat i forbindelse med delvist pro bono-arbejde. Kørsel over 25 kilometer faktureres efter Statens takster.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close