Augusto Boal: De Undertryktes Teater

Hvordan virker magt, og hvordan kan vi bryde magtmisbrug ved at handle? De Undertryktes Teater (DUT) er en særlig form for rollespil, hvor en gruppe mennesker spiller undertrykte henholdsvis undertrykkere for at udforske det spørgsmål.

Metoden er opfundet i 1970´erne af den brasilianske teatermand, Augusto Boal, jeg praktiserede den selv i 1980´erne. I 2020´erne arbejder alt for få i Danmark med DUT. Jeg vil gerne genindføre Boals billed- og forumteater på læreanstalter, i foreninger og organisationer. Kontakt mig for en snak om, hvordan vi sammen kan gøre det – også hvis du er teatermenneske og vil videre med Boal. Jeg samarbejder fast med tre erfarne impro-skuespillere. Efter briefing fra dig forbereder de og jeg en række scener, som spillerne opfører under forummet, mens jeg faciliterer forløbet. 

Boal for dummies

De Undertryktes Teater består oprindelig af fire elementer:

  1. En politisk filosofi inspireret af Paolo Freire (brasiliansk pædagog og ophavsmand til De Undertryktes Pædagogik).
  2. Skjult teater: Forestillinger i offentligheden, der viser undertrykkende situationer uden, at publikum må vide, det er teater.
  3. Billedteater: Øvelser på gulvet, der stemmer deltagernes sind og krop til forumteater.
  4. Forumteater: En forestilling, der viser en undertrykkende situation, idet medlemmer af publikum kan sige “stop”, indtage den undertryktes rolle og bryde undertrykkelsen.
Øyenvitne
Kvinden i den lyse kjole forsøger at bryde ind i en mobbekonflikt. Foto af Jan Sverre Samuelsen, titel “Øyenvitne” licens CC BY 2.0.

Et forum udforsker handlemuligheder

Den enkelte forumteaterforestilling kaldes et forum og er en kort, indstuderet scene med mindst én person, der undertrykkes. Handlingen er som regel baseret på publikums situation og indøvet af skuespillere i forvejen. Spillerne behøver ikke være professionelle, men skal forstå metoden, være gode til at fokusere og i stand til at improvisere tillægsscener efter forslag fra publikum.

Samme scene spilles igen og igen, idet enhver i publikum kan råbe ”stop”, hvorpå scenen fryser, og personen overtager spillet for en karakter, som vedkommende finder undertrykt. Skuespillerne skal yde passende modstand, hverken for voldsomt eller for føjeligt. Således eksperimenterer alle medvirkende i et forum for at finde ud af, hvordan undertrykkelsen kan brydes gennem handling.

Augusto Boal ville have, at et forum er en anti-model frem for en model. Et forum skal ikke være en løsning, afslutning, konklusion, derimod skal det skabe diskussion og afprøve mulige udfald.

En undertrykker kan selv være undertrykt

Boal sagde også, at det altid er den undertryktes afgørelse, om der finder undertrykkelse sted, og hvori den består. Når en fra publikum springer op og indtager rollen som undertrykt, kan det ske, at vedkommende vælger en anden karakter end den, skuespillerne og andre i publikum forestillede sig. Det er okay. I et forum findes ingen facitliste, og selv undertrykkere kan være undertrykte.

Hvis en fra publikum træder op og spiller en urealistisk løsning, kan publikum råbe: ”Stop! Det er magisk!” Underforstået: Duer ikke! Nemme løsninger tjener ikke et forums formål, magi er uønsket i DUT.

Endnu en spilleregel går ud på, at alle deltagere skal acceptere forummets præmis. Handler det om en medarbejder, der er undertrykt af sin chef, men som ikke ønsker at kvitte jobbet, fordi hun er glad for det, er det uacceptabelt at overtage medarbejderens rolle og sige op. Undertrykkelsen skal udforskes frem for opløses.

Jokeren leder spillet

Lederen af et forum kaldes Jokeren. Vedkommende organiserer, overskuer og styrer spillet, provokerer tilskuerne til at gribe ind i handlingen og hjælper med at sætte ord på kollektivets refleksioner. Boal beskriver Jokeren som sokratisk, spørgende. Jokerens egen mening må gerne komme til udtryk, men Jokeren skal underlægge sig publikums meninger på demokratisk vis. I store fora kan der være flere jokere, forumteater kan spilles for ganske få såvel som hundredevis af personer.

Jeg underviser i Boals metoder

Jeg kan hjælpe, hvis du har brug for et oplæg om DUT på din arbejdsplads eller i din forening. Hvis du er underviser og vil bruge metoden, måske oplære dine elever eller studerende i at skabe fora. Hvis du har brug for at få udviklet et forum tilpasset din organisation. Og når du har brug for en Joker. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close