Oplevelsesdesign

Greenkayak 1
Greenkayak er en klar idé, der på én gang opfylder mindst to behov: Få fjernet affald og giv to venner en gratis kajaktur. Et eksempel på godt oplevelsesdesign. Foto: Greenkayak.

Når jeg faciliterer oplevelsesdesign, hjælper jeg kunden med at arbejde systematisk med menneskers sanselige interaktion med hinanden og omgivelserne i den fysiske verden.

Vi kan udtænke en ny service, eller vi kan planlægge og virkeliggøre et involverende møde, en borgerhøring, en åbent hus-dag eller ceremoni. Vi kan forbedre indretningen af en reception, butik eller borgerservice og træne frontpersonalet i at læse og servicere gæsterne bedst muligt.

En oplevelse er en sanselig fortælling

Når vi designer oplevelse, forsøger vi grundlæggende at løse problemer og skabe værdi. Der skal være en klar, overbevisende idé, hvorpå vi arbejder med oplevelsen som et varemærke i aktion. Vi svarer på spørgsmål som: Hvilken fortælling er vi? Hvilke roller og handlinger rummer fortællingen? Hvem spiller rollerne, og hvordan interagerer vi med de mennesker, vi skal være noget for? Vi kan for eksempel forestille os, at organisationen sammen med sine kunder/ medlemmer/ borgere/ samarbejdspartnere skaber et scenisk værk i realtid.

Jeg arbejder datadrevet og trækker på discipliner fra arkitektur, scenekunst, dramaturgi, adfærdsdesign samt forskning i guidens rolle i turisme- og oplevelsesindustrien. Ydelsen kan omfatte træning af indlevelse, opmærksomhed og improvisation for personer med en værtsrolle.

Pris: Aftales som en pakke, da der er stor forskel på opgavers omfang. Se prislisten.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close