Bliv en bedre taler

Morten Lis øvelse tæt beskæring
Her træner vi bugstøtten i en-til-en stemmetræning.

Dette er et kursus i at tale til andre med personlighed og autoritet ved møder i den fysiske verden. Det kan være siddende ved et bord eller stående på et gulv eller podium.

En taler arbejder dels med krop, stemme, nærvær og dels med historien: Hvad har jeg på hjerte? Hvem taler jeg til, og hvordan opnår jeg det ønskede af kommunikationen? Deltagerne introduceres til øvelser, der styrker kropslig jordforbindelse, artikulation, stemmeleje, nærvær og evnen til at improvisere. Eksempler på andres tale vises på video.

Som deltager kommer du ud på gulvet en stor del af tiden, og du kommer til at holde små oplæg i en kærlig, afvæbnende atmosfære. Alle giver og modtager feedback, derfor anbefales en holdstørrelse på maks. otte deltagere.

Kurset har to spor. Det ene drejer sig om at finde sin egen stemme, personlighed og autoritet, når man taler uden forberedelse ved for eksempel et møde. Det andet drejer sig om at planlægge og gennemføre et oplæg. Vi gennemgår forskellige typer af situationer og drøfter, hvilken form de kalder på fra taleren.

Deltagere, der ønsker det, kan blive optaget på video, dette er naturligvis frivilligt. Med en video kan man iagttage dig selv som en udenforstående, få blik for sine styrker og for, hvad man kan forbedre som taler. Video af deltagere bliver ikke vist i undervisningen.


Kursus i taletræning

  • Opvarmning af krop og stemme
  • Improvisationsteknik og tryghed i at improvisere
  • At fortælle en historie uden forberedelse
  • At planlægge et oplæg (formål, rammer, publikum, relation mellem taler og sal)
  • At holde et oplæg
  • At overkomme nervøsitet
  • Afrunding: Hvad lærte jeg, og hvordan kan jeg bringe det lærte i spil?
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close