Stå op for dig selv og respekter den anden

Dette er et kursus i assertion, som ifølge ordbogen betyder ”at have eller udtrykke en selvsikker personlighed med fornøden styrke til at sætte sig igennem”.

Assertion går ud på at handle mest hensigtsmæssigt i situationer, som vi finder ubehagelige. Situationer, hvor vi er i tvivl om, hvordan vi skal reagere, og måske ikke tør sige og gøre, hvad vi egentlig har lyst til. Ifølge assertionstankegangen har alle mennesker nogle basale rettigheder, og når de krænkes, opstår konflikter. Når vi er assertive, kan konflikterne bedre undgås, dæmpes eller løses.

Det er en basal rettighed at have sin egen mening, give udtryk for den, blive hørt og respekteret. Det er en basal rettighed at have behov, udtrykke dem og betragte dem som lige så vigtige som andre menneskers behov. Enhver har ret til at have og udtrykke følelser, til at være forskellig fra andre og dermed være sig selv. Det er også en basal ret at lade være med at tage andre menneskers problemer og bekymringer på sig.

Når vi står fast, ligger der selvfølgelig i assertionstankegangen, at vi samtidig skal respektere andres basale rettigheder. Jeg kan udtrykke meninger eller behov, men har ikke ret til, at andre skal være enige eller opfylde mine behov. Assertion vil sige at tale og handle ærligt og ubesværet i egen interesse uden at krænke andres. Det lyder let, men de fleste har nok prøvet at bøje af og lade sig tromle – eller at dominere og træde på andre.

På dette kursus lærer du, hvad det vil sige at være assertiv, og får redskaber til at være det. Kurset er dialogisk og veksler mellem læreroplæg, øvelser i par og grupper, individuelle refleksioner og diskussion i plenum. Det er med andre ord et kursus, hvor deltagerne kommer i spil – på en assertiv måde.

Assertionskursets indhold

  • Assertionstankegang – hvad går den ud på?
    • Basale rettiggeder
    • Basale værdier
    • De tre typer adfærd: dørmåtten, damptromlen og granitstøtten
  • BUSK-metoden (beskriv, udtryk, specificér, konsekvens) og andre redskaber til at være assertiv
  • Kropssprog, stemmeføring, ord og tone
  • Afslutning: Hvordan får vi bragt det lærte i spil?
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close