Kursus: Ligestilling i praksis

For HK Hovedstaden har jeg udviklet dette todages kursus om FN´s femte verdensmål, ligestilling mellem kønnene. Formålet er at give HK´s medlemmer et rygstød af viden og handlemuligheder, når de vil arbejde praktisk med ligestilling på arbejdspladsen og i eget liv. 

Kurset begynder med et oplæg om FN´s femte verdensmål samt et helikopterblik med nedslag som: Kvinders historiske status i oldtidens Grækenland og vikingetidens Norden. Milepæle i kvinders kamp for ligestilling i Danmark de seneste 200 år. Patriarkalske strukturer i vores samfund, der favoriserer mænd. Og eksempler på, hvordan alt fra offentlige toiletter over sikkerhedsudstyr i biler og digitale stemmegeneratorer til medicin designes til en mandlig standardperson, hvilket er til fare eller ulempe for kvinder.

Herpå følger en gennemgang af status i Danmark i 2020-2022, når man måler på de indikatorer for ligestilling, som FN og World Economic Forum anvender. Endelig ser vi på Institut for Menneskerettigheders anbefalinger til den danske regering, idet instituttet på regeringens vegne har til opgave at monitorere ligestillingen i Danmark.

Status på ligestilling i vore egne liv

En vigtig pointe er, at vi på kurset betragter ligestilling på tre niveauer: De overordnede samfundsforhold, der bestemmer kønnenes roller og rettigheder. Kulturen i organisationer, der har tendens til at fastholde status quo. Og vores private liv, hvor kønsrollebevarende mønstre i børneopdragelse kan give kønnene ulige livsudsigter ikke mindst med hensyn til indkomst. Ligestilling forpligter på alle tre niveauer og forpligter ikke mindst til at reflektere over, hvordan vi hver især spiller egen kønsrolle.

Undervisningen fungerer som en dialog og veksler mellem læreroplæg, korte videofilm, drøftelse i plenum, opgaver i par eller grupper og individuel refleksion. For at få kursisternes (og undervisers) egne erfaringer med ligestilling i spil, så vi ikke kun arbejder med hjerner og ord, tager vi kreative former i brug. Vi laver collager, der viser situationer og erindringer fra egne liv. Der bliver øvelser på gulvet og små rollespil, idet alt foregår i en tryg, afvæbnende atmosfære, hvor alle kan være med.

En værktøjskasse til, hvordan virksomheder i praksis kan arbejde for større ligestilling mellem kønnene, bliver præsenteret.

Prototyper til forandring

Endelig udvikler vi på kursets anden dag prototyper til konkret forandring på samfunds-, organisations- og familieniveau. På seneste kursus blev således udviklet: Et spil med forskelligt farvede bolde og glasskåle, der synliggør kønsspecifik opgavefordeling i en familie som udgangspunkt for fælles refleksion. Og en særlig  diskussionsteknik til en fagforening, der vil formulere en ligestillingspolitik.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close