Kurser og foredrag

Jeg underviser i tæt dialog med deltagerne og bruger moderne didaktisk metode. Jeg har erfaring med alt fra 100 mennesker i et auditorium over klasser med 12-20 personer til intensiv træning af et enkelt eller ganske få mennesker. Varighed og deltagerantal aftales derfor konkret. Undervisningen kan foregå på dansk og engelsk.

Jeg inddrager relevant teori, viser eksempler, veksler mellem oplæg, øvelser og summemøder i par eller grupper. Indholdet tilpasses kundens behov for emne og vinkling, deltagernes forudsætninger, lokalets beskaffenhed og tiden, der er til rådighed.

Pris: Mindsteprisen for et foredrag er 5.000 kroner ex moms (tre lektioner), forudsat kunden stiller lokale og mødefaciliteter til rådighed. Kørsel over 25 kilometer faktureres efter Statens takster.

Kan foregå online

Under coronapandemien har jeg oparbejdet omfattende erfaring med at gennemføre kurser online, idet Zoom er foretrukne platform. Derfor kan dele af eller hele kurser foregå online, idet formål og indhold tilpasses.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close