Slides: Brug dem pædagogisk

Slides er digitale præsentationer udformet med PowerPoint eller tilsvarende software, der støtter et mundtligt oplæg, så tilhørerne forstår og husker det.

Dette kursus guider dig igennem de vigtigste spørgsmål, der bør besvares, inden du beslutter at anvende slides. Du lærer at udforme slides konkret til en optimal formidling. Der undervises ikke i en bestemt software, men i at tænke indhold i helheder og præsentere det pædagogisk.

Det ligger i slidens natur, at den fører en skriftlighed ind i klasserummet, der egentlig er født som et mundtligt forum. Kurset ser slides som et værktøj, der skal støtte frem for dominere dialogen og det talte ord.

Slides på skoler og læreanstalter

Kan du forestille dig at undervise i boglige fag uden slides? Næppe. Siden den sorte tavles tid har slides bemægtiget sig klasseværelserne på godt og ondt.

Men mange og teksttunge slides indebærer en risiko. Undervisning kan blive oplæsning, hvor de lærende noterer pointer frem for at involvere sig og tænke selv. Slides kan gøre undervisningen stoforienteret (frem for læringsorienteret), passiviserende og med underviser frem for de lærende i fokus. Slides indebærer en fare for, at udenadslære stimuleres på bekostning af højere ordens læring.

Mange elever og studerende elsker slides, fordi de serverer stoffet tygget og reproduceret netop, som lærer og skole kan lide. Somme tider slipper man for at åbne lærebogen inden eksamen, man kan nøjes med at læse slides.

Blandt andet derfor kræver det en indsats af dig som underviser at bryde konventionen om, at alt det vigtige står i præsentationen. Måske kræver det mod til at tænke undervisning på en ny måde. Hvis du bryder med vanerne, er det en god idé at begrunde og drøfte det med de elever eller studerende, du står overfor. Forklare den didaktiske mening med galskaben.

Slides på arbejdspladser og i foreninger

Nogle organisationer har et særligt design, man skriver præsentationer ind i. Ligesom i undervisningssektoren vil der nok være en praksis og nogle forventninger til, hvordan slides udformes. Også her er det værd at overveje, om ”vi plejer” skal have lov at vinde over den gode formidling. Ofte vil et serviceeftersyn kalde på færre, mere ordknappe slides med enkle diagrammer, fotos og citater til at understrege centrale pointer. Det kræver måske mod at skære ned på mængden af slides, en vis træning i mundtlighed kan være nødvendig, men langsigtet er det en god investering. Stoffet forstås og huskes bedre, og fortællerens karisma kommer til sin ret.

Kurset i brug af slides kan indeholde

Kurset er case-båret og tilpasses deltagerne. Vi begynder med at se på ulemper og fordele ved slides. Så følger eksempler på, hvad slides er gode til, og hvordan man bedst planlægger og udformer dem. Lidt retorisk teori og viden om, hvordan man hjælper andre med at lære og huske noget, indgår. Der vil være øvelser i at kombinere slide og tale. Vi diskuterer, hvornår det er på sin plads helt at slukke for skærmen, og om slides bør udleveres før eller efter et oplæg.

Til slut inviteres den enkelte til at udfylde en udviklingsplan for sit arbejde med at bruge slides.

Varighed

Kurset kan være et inspirerende gå-hjem-arrangement af tre-fire timers varighed, eller det kan gennemføres over to-tre gange med ugers mellemrum og hjemmearbejde mellem gangene. Eventuelt kan deltagerne besvare et spørgeskema og sende egne slides til underviser inden kurset. Dette materiale kan bruges som eksempler.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close