Corona

I perioder med højt smittetryk kan sundhedsmyndighedernes anbefalinger eller krav om afstand mellem personer begrænse de aktiviteter, vi kan lave på gulvet. Kravene udelukker dog ikke en vis fysisk udfoldelse. Alt efter situation lægger jeg programmet, så smitte forebygges, og alle trygt kan være med.

Jeg overholder myndighedernes retningslinjer, som de følges af læreanstalter som KU og RUC, og tager ansvar for, at reglerne bliver overholdt.

Online undervisning

I forbindelse med corona-nedlukninger har jeg erhvervet omfattende erfaring med at undervise online og har kørt såvel foredrag som workshops og forelæsninger på nettet. Hvis du foretrækker det, kan dit kursus eller foredrag derfor køre online, idet Zoom er den foretrukne platform.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close